Włókno «MICROARM» Przeznaczone są dla dodawania do suchej mieszanki budowlanej, w tapety płynne, produkcji wyrobów dekoracyjnych z gipsu i betonu, małych form architektonicznych, płytki betonowej oraz jastrychów, tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Długość włókna «MICROARM» 2, 4, 6, 12, 18 mm
LICZBA WŁÓKIEN, w 1 kg: – od 185 000 000 szt.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Zmniejszenie powstania pęknięć przy skurczeniu do 70%
  • Zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu do 35%
  • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej do 30%
  • Zwiększenie mrozoodporności do 30%
  • Zmniejszenie ścieralności do 52%

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Przemysłowe posadzki betonowe i jastrychy
Nawierzchnie drogowe i lotniskowe, płyty
Budowa tuneli i ścian nośnych
Betonowe konstrukcje i wyroby, pale fundamentowe, stropy
Produkcja pianobetonu, torkretbetonu
Produkcja suchych mieszanek budowlanych
Dekoracyjne wyroby z betonu
Płytki chodnikowe i krawężnik
Budowle rolnicze i pomieszczenia dla zwierząt
Budowle hydrotechniczne, eksploatowane w środowisku chemicznie agresywnym
Zbiorniki wodne i fortyfikacje, latarnie morskie, mosty
Drogi
Tynk