Włókna «POLIARM» – to strukturalne makrowłókno syntetyczne, przeznaczone do przestrzennego zbrojenia betonów. Stanowi oddzielne twarde włókna o kształcie sinusoidalnie – falistym z orientowanego polipropylenu pierwotnego, poddane składowi specjalnemu poprawiającemu przyczepność do zaprawy betonowej.

Długość włókien: «POLIARM» 25 mm, 40 mm, 55 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu do 24 %
  • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej
  • Zwiększenie odwadniania
  • Zapobieganie rozwarstwienia mieszanki betonowej
W 1 m3 mieszanki betonowej są 168 000 szt. włókien polipropylenowych «POLIARM»w porównaniu z 45 000 szt. włókien stalowych* – w 3,7 razy więcej włókien elementarnych.
*Z obliczania zużycia włókien «POLIARM» kg/m3 o długości włóknaа 40 mm.
*Z obliczania zużycia włókien stalowych 14 kg/3.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Przemysłowe posadzki betonowe oraz jastrychy
Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Budowle i konstrukcje, eksploatowane w środowisku chemicznie agresywnym
Torkretbeton
Betonowe konstrukcje i wyroby
Budowle hydrotechniczne
Budowle rolnicze i pomieszczenia dla zwierząt
Obrabianie tuneli oraz ścian nośnych